?>

Category: Allerjik hastalıklar

0

Herediter anjiyoödem

Herediter anjiyoödem nedir? Kanda bulunan C1 inhibitör isimli proteinin eksikliğinden veya fonksiyon görmemesinden kaynaklanan, 10-50 bin kişide bir gözlenen, damar dışına sıvı çıkışı ve sonuçta yaygın şişlikler (ödem) gelişimiyle karakterize bir hastalıktır. Hastalığın belirtileri...

0

Ürtiker – anjiyoödem

Ürtiker nedir? Deride değişik büyüklüklerde olabilen, hafifçe kabarık, oldukça kaşıntılı kızarıklıklardır (Resim-1). Resim-1 Görünümü ısırgan otuna (Urtica urens) (Resim-2) temas sonucu ortaya çıkan deri bulgularına benzediğinden bu ad verilmiştir. Resim-2 Ürtiker plakları genellikle aniden ortaya...

0

Allerjik rinit (allerjik nezle)

Rinit (nezle) burun içindeki müköz zarların iltihabı olarak tanımlanabilir. Rinitler iki ana grupta incelenebilir: 1. Allerjik rinitler: Polenler, ev tozu akarları, mantar sporları veya hayvan tüy ve deri döküntüleri gibi allerjenlerin neden olduğu rinitlerdir....

0

Arı allerjisi

Her yıl milyonlarca insan böcekler tarafından sokulmaktadır. Bu böcekler içinde en önemlisi arılardır. Erişkinlerin %90’ı, çocukların ise %60’ının yaşamları boyunca en az bir kez arılar tarafından sokulduğu bilinmektedir. Olguların çoğunda sokma sonucu sadece birkaç...

0

Gıda allerjileri

“Bir insanın gıdası başka bir insanın zehiridir.” Besinlerin allerjideki önemi nedir? Besinlerin alımından sonra ortaya çıkan rahatsızlıklar istenmeyen besin reaksiyonları olarak tanımlanmaktadır. Besin allerjileri ve besin intoleransı bu başlık altında yer alan, ancak klinik...

0

İlaç allerjileri

Çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, pek çok yararlı etkilerinin yanı sıra bazı kişilerde istenmeyen etkilere yol açabilirler. İstenmeyen bu etkilerin sadece çok küçük bir yüzdesi gerçek allerjik reaksiyonlardır. Bu olgularda ilaç, duyarlı hastanın bağışıklık...

0

Kontakt dermatitler

Kontakt dermatit nedir? Kontakt dermatitler bazı maddelerle temas sonrası deride oluşan reaksiyonlardır. Bu reaksiyonların % 80’i irritan, % 20’si ise allerjik reaksiyonlardır. Allerjik kontakt dermatitlerde deriye duyarlandırıcı bir madde temas ettiğinde ani bir reaksiyon...

0

Atopik dermatit

Atopik dermatit derinin kurumasına, kızarmasına ve pul pul dökülmesine neden olan, oldukça kaşıntılı, alevlenme ve iyileşmelerle seyreden, kronik bir deri hastalığıdır. Egzema, atopik egzema olarak da adlandırılır. Genellikle ailesinde veya kendisinde astım, allerjik rinit...

0

Astım

Astım nasıl bir hastalıktır? Astım akciğerlerdeki hava yollarının çeşitli allerjenler ve tetikleyici uyaranların etkisi ile yaygın olarak daralması ve mikrobik olmayan iltihabı ile seyreden kronik bir hastalıktır. Astımda akciğerlerde meydana gelen rahatsızlıkların iki farklı...