?>

Yayınlarım

A) YURTİÇİ YAYINLAR:

ARAŞTIRMALAR:

 1. O.Şener, A.Vural, N.Özcan, M.Yenicesu, K.Yılmaz: Esansiyel hipertansiyonda hiperürisemi ve renal ürik asit ekskresyonu: Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi. 1(1-2): 70-73, 1992.
 2. F.Kocabalkan, Y.Baykal, O.Şener, A.Özet, B.Koç, Ş.Kömürcü, T.Ünal, M.Eskin, S.Erikçi. Kanser ile yaşgrupları arasındaki ilişki. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni. 7(2): 35-39, 1995.
 3. Y.Baykal, H.Levent, O.Şener, B.Koç, R.Mas, T.Ünal, F.Kocabalkan: Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda lipoprotein-a düzeyleri. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni. 7(2): 44-49, 1995.
 4. O.Taşkapan, O.Şener, M.Yenicesu, H.Tanboğa: Renal transplantlı olgularda deri bulgularının değerlendirilmesi. Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık. 8(2): 27-31, 1995.
 5. M.Karaayvaz, O.Taşkapan, O.Şener, N.Ozangüç: Solunum yolu allerjisi olan 100 çocuğun değerlendirilmesi. GATA Bülteni. 37: 198-200, 1995.
 6. M.Karaayvaz, O.Şener, N.Ozangüç: Mevsimsel allerjik konjuktivit tedavisinde levocabastine ile sodyum kromoglikat’ın karşılaştırılması. GATA Bülteni. 37: 502-505, 1995.
 7. M.Karaayvaz, O.Şener, Ü.Kısa, A.Şengül, Y.Baykal, B.Koç, F.Erel, N.Ozangüç: Atopik hastalarda polen mevsimi ve mevsim dışında hücresel immunitenin değerlendirilmesi. Türk Tıp Derneği Dergisi. 61: 40-46, 1995.
 8. Y.Baykal, B.Koç, O.Şener, R.Mas, C.Erdöl, S.Pay, T.Ünal, F.Kocabalkan: İskemik kalp hastalığı ile ABO kan grupları arasındaki ilşki. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni. 8(1-2): 38-42, 1996.
 9. Y.Baykal, B.Koç, O.Şener, S.Nalbant, M.Yılmaz, G.Özet, T.Ünal, F.Kocabalkan: Supraventriküler taşikardilerin tedavisinde kullanılan ilaçların etkileri. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni. 8(1-2): 43-46, 1996.
 10. 10.O.Şener, O.Taşkapan, M.Karaayvaz, N.Ozangüç: Kronik ürtikerli hastalarda etyolojik faktörlerin araştırılması. GATA Bülteni. 38: 154-157, 1996.
 11. 11.O.Taşkapan, O.Şener, M.Karaayvaz, N.Ozangüç: Solunum yolu allerjilerinde nazal smear ve kan total eozinofil sayımı sonuçlarının tanısal değeri. GATA Bülteni.39:320-323,1997.
 12. 12.O.Taşkapan, O.Şener, N.Ozangüç: Çayır poleni allerjisi olan hastalarda, tek allerjen immünoterapisinin erken deri testi yanıtı, semptom skorları ve total IgE üzerine olan etkileri. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi TÜRKDERM. 32(3): 164-170, 1998.
 13. 13.F.Erel, M.Karaayvaz, M.Demiriz, A.Kubar, M.Gerek, O.Şener, N.Ozangüç: Allerjik rinitte immunoterapinin nazal mukoza üzerine olan etkisi. GATA Bülteni. 40: 153-162, 1998.
 14. 14.F.Tosun, M.Gerek, O.Şener, C.Durmuş, Y.Özkaptan: Nonallerjik kronik rinitlerde capsaicin tedavisi. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 7(3):157-161,1999.

OLGU SUNULARI:

 1. Y.Oğuz, F.Bulucu, A.Vural, O.Şener, K.Çağlar, A.İyisoy, H.Tanboğa: Gitelman sendromu (bir olgu sunumu). TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni. 7(2): 78-80, 1995.
 2. S.Nalbant, R.Mas, O.Şener: Paget hastalığı (bir olgu nedeniyle). TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni. 8(1-2): 63-66, 1996.
 3. O.Şener, O.Taşkapan, A.Aksu, M.E.Önde, Y.Narin, N.Ozangüç: Kronik ürtiker ve anjioödem ile tiroid otoimmunitesinin birlikteliği. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi TÜRKDERM. 32(1): 50-56, 1998.
 4. O.Şener, O.Taşkapan, N.Ozangüç: Ameliyat eldiveni kullanımına bağlı kontakt ürtiker ve allerjik kontakt dermatit. Lepra mecmuası. 29: 37-45,1998.
 5. O.Şener, E.Bolu, S.Akyol: Kroik idiyopatik anjiyoödem tedavisinde siklosporin A: bir olgu sunumu. Gülhane Tıp Dergisi. 47: 228-230, 2005.

DERLEMELER:

 1. N.Özcan, O.Şener, T.Ünal: Sessiz miyokard iskemisinin tanı ve tedavisi. Yeni Tıp Dergisi. 9(4): 17-22, 1992.
 2. O.Şener, N.Ozangüç: Arı sokmasına bağlı allerjik reaksiyonlar ve tedavisi. SENDROM. 7(12): 17-21, 1995.
 3. O.Şener, O.Taşkapan, N.Ozangüç: Lokal anesteziklere bağlı reaksiyonlar. GATA Bülteni. 38: 132-137, 1996.
 4. O.Taşkapan, O.Şener, N.Ozangüç: İntravasküler radyografik kontrast madde kullanımına bağlı olarak gelişen reaksiyonlar; hasta yaklaşımı ve premedikasyon yöntemleri. GATA Bülteni. 38: 278-282, 1996.
 5. O.Taşkapan, O.Şener, N.Ozangüç: Penisilin allerjilerinde hasta yaklaşımı ve deri testlerinin değeri. GATA Bülteni. 38: 401-406, 1996.
 6. O.Şener, N.Ozangüç: Perioperatif anafilaksiler ve anafilaktoid reaksiyonlar. SENDROM. 12(4): 21-27, 2000.
 7. O.Şener, N.Ozangüç: Lateks allerjisi. SENDROM. 12(8): 90-96, 2000.

KİTAP KATKILARI:

 1. N.Özcan, O.Şener: Sessiz miyokard iskemisi. Koroner kalp hastalıkları. N.Özcan (Ed.). Ankara, 1997: 319-334.
 2. O.Şener: Bronşial astmada tedavi prensipleri. İç Hastalıkları Günleri. F.Kocabalkan, Y.Baykal (Eds.). Ankara, 2000: 254-259.
 3. O.Şener: Allerjik hastaların perioperatif değerlendirilmesi. Hastaların ameliyat sürecinde değerlendirilmesi. Y.Baykal, F.Kocabalkan (Eds). Ankara, 2001: 293-307.
 4. O.Şener, M.Pınar: Ürtiker ve anjioödemli hastaya yaklaşım. İç Hastalıklarında Karar Verme. İ.H.Koçar, S.Erikçi, Y.Baykal (Eds). Ankara, 2002: 533-556.

B) YURTDIŞI YAYINLAR:

 1. Kartal O, Musabak U, Yesillik S, Sagkan RI, Pekel A, Demirel F, Baysan A, Selçuk A, Güleç M, Şener O. Erratum to: Killer-cell immunoglobulin-like receptor and human leukocyte antigen-C genes in common variable immunodeficiency. Wien Klin Wochenschr. 2015 Nov 13. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26567003.
 2. Demirel F, Gulec M, Kartal O, Yesıllik S, Baysan A, Musabak U, Sener O. Allergic reaction to chlorpheniramine maleate. Ann Allergy Asthma Immunol. 2015 Aug;115(2):150-2. doi: 10.1016/j.anai.2015.05.009. PubMed PMID: 26250772.
 3. Kartal O, Musabak U, Yesillik S, Sagkan RI, Pekel A, Demirel F, Baysan A, Selçuk A, Güleç M, Şener O. Killer-cell immunoglobulin-like receptor and human leukocyte antigen-C genes in common variable immunodeficiency. Wien Klin Wochenschr. 2015 Apr 10. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25860853.
 4. Kartal O, Gulec M, Caliskaner Z, Musabak U, Sener O. Safety of subcutaneous immunotherapy with inhalant allergen extracts: a single-center 30-year experience from Turkey. Immunopharmacol Immunotoxicol. 2015 Jun;37(3):280-6. doi: 10.3109/08923973.2015.1027918. Epub 2015 Apr 10. PubMed PMID: 25858053.
 5. Calışkaner AZ, Öztürk C, Ceylan E, Pekcan S, Yılmaz Ö, Öztürk S, Can C, Şener O, Yılmaz Turay Ü, Koç N, Ersoy R. The knowledge and considerations of the physicians regarding the inhaler devices in asthma and COPD: the INTEDA-1 study. Tuberk Toraks. 2013;61(3):183-92. PubMed PMID: 24298959.
 6. Demirel F, Gulec M, Kartal O, Cetin T, Baysan A, Yesillik S, Musabak U, Sener O. Successful oral desensitization to levothyroxine. Ann Allergy Asthma Immunol. 2013 Aug;111(2):146-7. doi: 10.1016/j.anai.2013.06.003.
 7. Yesillik S, Musabak U, Sener O, Baysan A, Ucar E, Demirel F, Polat Z. The diagnosis of common variable immunodeficiency in adults should not be missed: a delayed diagnosis can be devastating. Allergol Immunopathol (Madr). 2014 Nov-Dec;42(6):620-2. doi: 10.1016/j.aller.2013.05.007. Epub 2013 Aug 21. PubMed PMID: 23972406.
 8. Kartal O, Gulec M, Caliskaner AZ, Sener O. IgE-mediated reaction to local anaesthetics. J Coll Physicians Surg Pak. 2013 Feb;23(2):152-3. doi: 02.2013/JCPSP.152153. PubMed PMID: 23374523.
 9. Kartal O, Baysan A, Ersoy R, Güleç M, Çalışkaner Z, Sener O. Acute urticaria associated with thyroid papillary carcinoma: a case report. Ann Dermatol. 2012 Nov; 24(4): 453-4. doi: 10.5021/ad.2012.24.4.453. Epub 2012 Nov 8.
 10. Kartal O, Gulec M, Caliskaner Z, Nevruz O, Cetin T, Sener O. Plasmapheresis in a patient with “refractory” urticarial vasculitis. Allergy Asthma Immunol Res. 2012 Jul;4(4):245-7. doi: 10.4168/aair.2012.4.4.245. Epub 2012 Mar 14. PubMed PMID: 22754719; PubMed Central PMCID: PMC3378932.
 11. Kartal O, Gulec M, Demirel F, Yesillik S, Caliskaner Z, Sener O. Vitamin B12 allergy and successful desensitisation with cyanocobalamin: a case report. Allergol Immunopathol (Madr). 2012 Sep-Oct;40(5):324-5. doi: 10.1016/j.aller.2011.10.003. Epub 2012 Jan 21. PubMed PMID: 22266142.
 12. Caliskaner Z, Kartal O, Baysan A, Yesillik S, Demirel F, Gulec M, Sener O. A case of textile dermatitis due to disperse blue on the surgical wound. Hum Exp Toxicol. 2012 Jan;31(1):101-3. doi: 10.1177/0960327111424300. Epub 2011 Oct 25. PubMed PMID: 22027509.
 13. Sener O, Kose Ö, Kartal Ö, Safali M. Acute generalized exanthematous pustulosis due to oral use of blue dyes. Korean J Intern Med. 2011 Sep;26(3):360-3. doi: 10.3904/kjim.2011.26.3.360. Epub 2011 Sep 13. PubMed PMID: 22016599; PubMed Central PMCID: PMC3192211.
 14. Gulec M, Kartal O, Caliskaner AZ, Yazici M, Yaman H, Ozturk S, Sener O. Chronic urticaria in patients with autoimmune thyroiditis: significance of severity of thyroid gland inflammation. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2011 Jul-Aug;77(4):477-82. doi: 10.4103/0378-6323.82406. PubMed PMID: 21727695.
 15. Sagdic A, Sener O, Bulucu F, Karadurmus N, Özel HE, Yamanel L, Tasci C, Naharci I, Ocal R, Aydin A. Oxidative stress status and plasma trace elements in patients with asthma or allergic rhinitis. Allergol Immunopathol (Madr). 2011 Jul-Aug;39(4):200-5. doi: 10.1016/j.aller.2010.07.006. Epub 2011 May 6. PubMed PMID: 21550164.
 16. Sagdic A, Sener O, Bulucu F, Karadurmus N, Yamanel L, Tasci C, Naharci I, Ocal R, Aydin A. Oxidative stress status in patients with chronic idiopathic urticaria. Allergol Immunopathol (Madr). 2011 May-Jun;39(3):150-3. doi: 10.1016/j.aller.2010.06.012. Epub 2011 Jan 13. PubMed PMID: 21236552.
 17. Caliskaner Z, Naiboglu B, Kutlu A, Kartal O, Ozturk S, Onem Y, Erkan M, Gulec M, Colak C, Sener O. Risk factors for oral allergy syndrome in patients with seasonal allergic rhinitis. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011 May 1;16(3):e312-6. PubMed PMID: 21196827.
 18. Caliskaner Z, Kartal O, Gulec M, Ozturk S, Erel F, Sener O, Karaayvaz M. Awareness of allergy patients about herbal remedies: a cross-sectional study of residents of Ankara, Turkey. Allergol Immunopathol (Madr). 2010 Mar-Apr;38(2):78-82. doi: 10.1016/j.aller.2009.07.010. Epub 2010 Feb 25. PubMed PMID: 20188453.
 19. Akyol T, Bulucu F, Sener O, Yamanel L, Aydin A, Inal V, Bozoglu E, Demirkaya E, Eken A, Musabak U. Functions and oxidative stress status of leukocytes in patients with nephrotic syndrome. Biol Trace Elem Res. 2007 Jun;116(3):237-48. PubMed PMID: 17709904.
 20. Sener O, Doganci L, Safali M, Besirbellioglu B, Bulucu F, Pahsa A. Severe dapsone hypersensitivity syndrome. J Investig Allergol Clin Immunol. 2006;16(4):268-70. PubMed PMID: 16889287.
 21. Sener O, Kim YK, Ceylan S, Ozanguc N, Yoo TJ. Comparison of skin tests to aeroallergens in Ankara and Seoul. J Investig Allergol Clin Immunol. 2003;13(3):202-8. PubMed PMID: 14635471.
 22. Yoo TJ, Shea J Jr, Ge X, Kwon SS, Yazawa Y, Sener O, Mora F, Mora R, Mora M, Barbieri M, Du X. Presence of autoantibodies in the sera of Meniere’s disease. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2001 May;110(5 Pt 1):425-9. PubMed PMID: 11372925.
 23. Sener O, Caliskaner Z, Yazicioglu K, Karaayvaz M, Ozangüç N. Nonpigmenting solitary fixed drug eruption after skin testing and intra-articular injection of triamcinolone acetonide. Ann Allergy Asthma Immunol. 2001 Mar;86(3):335-6. PubMed PMID: 11289335.
 24. Erel F, Sener O, Erdil A, Karaayvaz M, Gür G, Caliskaner Z, Ozangüç N. Impact of Helicobacter pylori and Giardia lamblia infections on chronic urticaria. J Investig Allergol Clin Immunol. 2000 Mar-Apr;10(2):94-7. PubMed PMID: 10879997.
 25. Sonmez A, Bulucu F, Sener O, Serdar M, Unal T, Caliskaner Z, Kocabalkan F. Erythropoietic protoporphyria with antinuclear antibody positivity: avoiding misdiagnosis of systemic lupus erythematosus. J Investig Allergol Clin Immunol. 2000 Jan-Feb;10(1):47-8. PubMed PMID: 10780801.
 26. Sener O, Taskapan O, Ozangüç N. Latex allergy among operating room personnel in Turkey. J Investig Allergol Clin Immunol. 2000 Jan-Feb;10(1):30-5. PubMed PMID: 10780797.
 27. Taşkapan O, Harmanyeri Y, Sener O, Aksu A. Acquired unilateral nevoid telangiectasia syndrome. Acta Derm Venereol. 1997 Jan;77(1):62-3. PubMed PMID: 9059682.

BİLDİRİ LİSTESİ

A) YURTİÇİ BİLDİRİLER:

 1. O.Şener, A.Vural, K.Çağlar, F.Bulucu, M.Yenicesu, Y.Oğuz, N.Özcan: Esansiyel hipertansiyonda hiperürisemi ve renal ürik asit atılımı. X. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Bursa, 19-22 Ekim 1993.
 2. O.Taşkapan, M.Karaayvaz, O.Şener, N.Ozangüç: Solunum yolu allerjilerinde nasal smear ve kan total eozinofil sayımı sonuçlarının değeri. VI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi. Ankara, 13-16 Eylül 1994.
 3. M.Karaayvaz, O.Taşkapan, O.Şener, N.Ozangüç: Solunum yolu allerjisi olan 100 çocuğun değerlendirilmesi. VI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi. Ankara, 13-16 Eylül 1994.
 4. O.Taşkapan, O.Şener, N.Ozangüç: Kronik idiyopatik ürtikerde cetirizin ve ketotifen’in etkinliklerinin karşılaştırılması. XII. Prof.Dr.Lütfü Tat Simpozyumu. Ankara, 1995.
 5. O.Şener, O.Taşkapan, N.Ozangüç: Kronik ürtikerli elli hastanın değerlendirilmesi. XII. Prof.Dr.Lütfü Tat Simpozyumu. Ankara, 1995.
 6. O.Taşkapan, O.Şener, M.Yenicesu, H.Tanboğa: Renal transplantlı olgularda deri bulgularının değerlendirilmesi. XII. Prof.Dr.Lütfü Tat Simpozyumu. Ankara, 1995.
 7. O.Şener, O.Taşkapan, M.Karaayvaz, N.Ozangüç: Sağlık personelinde lateks allerjisi. I.Çukurova Dermatoloji Günleri. Adana, 16-18 Mayıs 1996.
 8. O.Şener, O.Taşkapan, A.Aksu, Y.Narin, N.Ozangüç: Kronik ürtiker ve anjioödem ile tiroid otoimmunitesinin birlikteliği: Üç olgu sunumu. I.Çukurova Dermatoloji Günleri. Adana, 16-18 Mayıs 1996.
 9. O.Şener, O.Taşkapan, N.Ozangüç: Ameliyat eldiveni kullanımına bağlı kontakt ürtiker ve kontakt dermatit. I.Çukurova Dermatoloji Günleri. Adana, 16-18 Mayıs 1996.
 10. F.Bulucu, O.Şener, A.Sönmez, Z.Çalışkaner, M.Serdar, T.Ünal, M.Karaayvaz, F.Kocabalkan: Ayırıcı tanıda herediter anjioödem ve SLE düşünülen bir porfiria olgusu. Uluslararası Katılımlı Astma ve Allerjik Hastalıklar Kongresi ve Mezuniyet sonrası Kursu. Samsun, 8-10 Eylül 1999.
 11. L.Doğancı, B.Beşirbellioğlu, O.Şener, M.Safalı, A.Pahsa: Döküntü ve lenfadenopati ile seyreden ateşli hastalıkların ayırıcı tanısında bir olgu nedeniyle sulfon (dapsone) hipersensitivitesi reaksiyonu. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiiyon Hastalıkları Kongresi. Adana, 15-19 Ekim 2001.
 12. O.Şener, E.Bolu, S.Akyol: Kronik idiopatik anjioödem tedavisinde siklosporin-A: Bir olgu sunumu. Uluslar arası Katılımlı II. Astma ve Allerjik Hastalıklar Kongresi. Ankara, 30 Ekim-2 Kasım 2001.

B) YURTDIŞI BİLDİRİLER:

 1. O.Şener, O.Taşkapan, Y.Harmanyeri, O.Hamzaoğlu, N.Ozangüç: Latex allergy in medical personnel. 5th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Lisbon, Portugal, October 13-17, 1996. JEAVEQ 7 (suppl.2): S177, 1996.
 2. O.Taşkapan, O.Şener, M.Karaayvaz, N.Ozangüç: Effect of single allergen immunotherapy on early skin reactivity and symptom scores in grass pollen-allergic patients. The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Rhodes, Hellas, June 1-5, 1997. Allergy (suppl.). 52(37): 107, 1997.
 3. F.Erel, M.Karaayvaz, M.Demiriz, A.Kubar, M.Gerek, O.Şener, N.Ozangüç: Influence of immunotherapy to nasal mucosa in allergic rhinitis. The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology FAACI ’98, Birmingham, UK. June 21-26, 1998. Allergy (suppl.) 53(43): 205-206 1998.
 4. O.Şener, Y.K.Kim, O.Taşkapan, N.Ozangüç, T.J.Too: Comparison of the skin test results to aeroallergens in Ankara and Seoul. 1998 Annual Meeting, American College of Allergy Asthma & Immunology. Philadelphia, November 6-11, 1998. Ann.Allergy Asthma Immunol. 82(1): 88, 1999.
 5. H.Y.Lee, M.Alcordo, O.Şener, S.S.Kwon, T.J.Yoo: Interstitial cystitis as a differential diagnosis of idiopathic flushing. 1998 Annual Meeting, American College of Allergy Asthma & Immunology. Philadelphia, November 6-11, 1998. Ann.Allergy Asthma Immunol. 82(1): 89, 1999.
 6. O.Şener, O.Taşkapan, C.Kalelioğlu, N.Ozangüç: Efficacy of fluoxetine versus ketotifen in the treatment of chronic idiopathic urticaria. 1998 Annual Meeting, American College of Allergy Asthma & Immunology. Philadelphia, November 6-11, 1998. Ann.Allergy Asthma Immunol. 82(1): 119, 1999.
 7. X.Du, O.Şener, S.S.Kwon, T.J.Yoo: Immunohistochemical localization of β-tubulin in guinea pig inner ear and labeling changes after tubulin immunization. 1998 Annual Meeting, American College of Allergy Asthma & Immunology. Philadelphia, November 6-11, 1998. Ann.Allergy Asthma Immunol. 82(1): 126, 1999.
 8. O.Şener, M.J.Alcordo, T.J.Yoo: Autoantibodies to type II collagen and the proto-oncogene c-Raf in the sera of patients with systemic lupus erythematosus. 1998 Annual Meeting, American College of Allergy Asthma & Immunology. Philadelphia, November 6-11, 1998. Ann.Allergy Asthma Immunol. 82(1): 127, 1999.
 9. O.Şener, M.J.Alcordo, H.Y.Lee, N.Ozangüç, T.J.Yoo: Comparison of the skin test results to aeroallergens in Ankara and Memphis. AAAAI 55th Annual Meeting, Orlando, Florida. Feb.26-March 3 1999. J.Allergy Clin. Immunol. 103(1 pt 2): S13, 1999.
 10. H.Y.Lee, O.Şener, S.S.Kwon, J.Shea Jr, T.J.Yoo: Autoantibodies in the sera of autoimmune inner ear disease. AAAAI 55th Annual Meeting, Orlando, Florida. Feb.26-March 3 1999. J.Allergy Clin. Immunol. 103(1 pt 2): S19, 1999.
 11. M.J.Alcordo, O.Şener, T.J.Yoo: Autoantibody to the proto-oncogene c-raf in the sera of patients with systemic lupus erythematosus. AAAAI 55th Annual Meeting, Orlando, Florida. Feb.26-March 3 1999. J.Allergy Clin. Immunol. 103(1 pt 2): S20, 1999.
 12. O.Taşkapan, O.Şener, S.Kamboj, P.Kumar, N.Ozangüç: Comparison of the skin prick test results to aeroallergens in Ankara and New Orleans. 1999 Annual Meeting, American College of Allergy Asthma & Immunology. Chicago, November 12-17, 1999. Ann.Allergy Asthma Immunol. 84(1): 136, 2000.
 13. O.Taşkapan, O.Şener, N.Ozangüç: Cetirizine versus ketotifen in chronic idiopathic urticaria (CIU): A single blind, placebo-controlled study. 1999 Annual Meeting, American College of Allergy Asthma & Immunology. Chicago, November 12-17, 1999. Ann.Allergy Asthma Immunol. 84(1): 138, 2000.
 14. O.Şener, M.Karaayvaz, Z.Çalışkaner, N.Ozangüç: Non-pigmenting solitary fixed drug eruption following skin testing and intra-articular injection of triamcinolone acetonide. Balkan Congress of Allergology and Clinical Immunology. Bucharest, Romania. May 3-5, 2000. Abstract Book: P59.
 15. M.Karaayvaz, O.Şener, Z.Çalışkaner, N.Ozangüç: Remission of chronic urticaria with flour-free diet in patients with mite sensitivity: a possible relationship with urticaria and mite-contaminated flours. Balkan Congress of Allergology and Clinical Immunology. Bucharest, Romania. May 3-5, 2000. Abstract Book: P60.
 16. A.Sağdıç O.Şener, F.Bulucu, A.Aydın, A.Sayal: Oxidative stress status and plasma trace elements in patients with asthma or allergic rhinitis. XXV. Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Vienna, Austria, June 10-14, 2006.
 17. A.Sağdıç .O.Şener, F.Bulucu, A.Aydın, A.Sayal: Oxydative stress in patients with chronic idiopathic urticaria. XXV. Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Vienna, Austria, June 10-14, 2006.

TEZLER

 1. O.Şener: Esansiyel hipertansiyonda hiperürisemi ve klinik önemi. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi. 1992, Ankara.
 2. O.Şener: Sağlık personelinde lateks allerjisi. Allerjik Hastalıklar Yandal Uzmanlık Tezi. 1995, Ankara.